Grunnskolen på Kapp Verde varer i 6 år fra barna er 7 år. Alle barn går i grunnskolen, mens 54 % av elevene fortsetter i den 6-årige videregående skolen. Analfabetismen blant befolkningen over 15 år ble 1999 beregnet til ca. 25 %.