Det er obligatorisk og gratis skole for alle barn i alderen 6–14 år. Grenada har 7-årig barneskole, som begynner når barna er 5 år. Den videregående skolen er 5 + 2 år. Landet har teknisk skole, fiskerifagskole, lærerskole og en filial av Det vestindiske universitet. Grenada har et universitet, University of St. George, med utdanning i medisin og veterinærmedisin.