I borgerkrigen forut for og etter uavhengigheten i 1999 ble en stor del av skolene på Øst-Timor ødelagt. Etter selvstendigheten har regjeringen prioritert gjenoppbyggingen av utdanningssystemet i landet. Universitetet i Dili ble gjenåpnet i 2001. Analfabetismen anslås til ca. 52 % (2005).