Offisielt er skolen obligatorisk i 10 år for barn i alderen 6 til 15 år med 6-årig barneskole og 3-årig ungdomsskole. 1 år førskole er også obligatorisk. Videregående skole er 2-årig. Det er stor forskjell i skolestandarden mellom byer og landdistrikter. 90 % av barna går i grunnskolen, og ca. 60 % av dem fortsetter til videregående skole. Det finnes over 90 høyere utdanningsinstitusjoner, både private og offentlige, hvorav 20 universiteter. I 2003 ble ca. 7 % av den voksne befolkningen anslått å være analfabeter.