Det er 7 års obligatorisk skole for barna fra de er 6 år. Den videregående skolen er 8-årig. Det finnes også yrkesskoler og lærerskoler. En avdeling av University of the South Pacific ble åpnet i Port Vila i 1989.