Utdanningssystemet var tidligere basert på den sovjetiske modellen, men etter 1990 er det blitt lagt mer vekt på usbekisk språk, historie og litteratur. Skolen er obligatorisk i ni år fra barna er seks år. Barneskolen er 4-årig, etterfulgt av 5-årig ungdomsskole og 2- til 3-årig videregående skole. Landet har 60 høyere utdanningsinstitusjoner og flere universiteter, i Tasjkent (grunnlagt 1920), Samarkand (1933) og Nukus (1979).