Utdanningssystemet i Usbekistan består av elleve år gratis og obligatorisk utdanning fra barna er seks år. Retten til utdanning er grunnlovsfestet. Barneskolen varer i fire år, etterfulgt av fem år ungdomsskole og to år videregående skole. I tillegg finnes høyere utdanningsprogrammer med ulik varighet.

Myndighetene i Usbekistan har overordnet ansvar for utdanning i landet. Utdanningssystemet var tidligere basert på den sovjetiske modellen. Etter 1990 er det blitt lagt mer vekt på usbekisk språk, historie og litteratur. Etter at Usbekistan ble uavhengig fra Sovjetunionen, har landet hatt fokus på å fornye utdanningssystemet, og det har hatt utfordringer med å vedlikeholde og oppdatere skolebygg samt investere i undervisningsmateriell. Fra tidlig 2000-tall økte andelen gutter og jenter i skolen etter en drastisk nedgang i 1991. Myndighetene har i nyere tid gjennomført en rekke reformer, blant annet med fokus på å styrke videregående opplæring og sørge for inkluderende utdanning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og barn fra fattige familier.

Det finnes om lag 10 000 offentlige grunnskoler. Flertallet av skolene bruker usbekisk som undervisningsspråk. Etter usbekisk er russisk det vanligste undervisningsspråket i skolen.

Privatskoler ble gjort ulovlig i 1993 frem til 2017, og det finnes ikke religiøse skoler grunnet streng lovgivning som separerer utdanning og religion. Det finnes et fåtall internasjonale skoler i Usbekistan, og de er i hovedsak lokalisert i hovedstaden Tasjkent. Etter 2017 har flere privatskoler etablert seg i landet.

Andelen analfabeter i befolkningen over femten år er under én prosent. Myndighetene i Usbekistan rapporterer selv at 100 prosent er lese- og skrivekyndige.

Grunnskole

Barna starter på skolen ved fylte seks år. Barneskolen varer i fire år. Alle barn starter på skolen i Usbekistan. Ungdomsskolen varer i fem år, fra barna er ti til femten år.

Før skolealder kan barna gå i førskole fra de er tre år gamle. Myndighetene har de siste årene satset på å øke dekningen av førskoler og barnehager. Ifølge tall fra UNESCO går om lag 40 prosent av barna på førskole (2020).

99 prosent av elevene fullfører barneskolen og går videre til ungdomsskolen. 91 prosent fullfører ungdomsskolen (UNESCO, 2016). Barn som dropper ut av skolen utgjør cirka to prosent av elevmassen, og blant disse er flertallet jenter (70 prosent i 2016, UNESCO).

Fag det undervises i på barneskolen er morsmål (oftest usbekisk), fremmedspråk, lesing, matematikk, geografi, naturfag, musikk, etikk, kroppsøving og kunst og håndverk. Fra ungdomsskolen undervises det også i mer avanserte fag som historie, samfunnsfag, økonomi, fysikk, kjemi, biologi og IKT.

Videregående opplæring

Videregående opplæring varer i tre år. Her velger elevene mellom allmenn eller yrkesfag. Elevene som velger allmennfaglig studieforberedende linje kan søke opptak til høyere utdanning etter fullført videregående opplæring. Elever som tar yrkesfag får vitnemål og kan søke seg til tekniske yrkesrettede fagskoler eller gå direkte ut i arbeidsmarkedet.

I overkant av 90 prosent i den aktuelle aldersgruppen starter på videregående opplæring.

Høyere utdanning

Landet har om lag 50 høyere utdanningsinstitusjoner og flere universiteter, i Tasjkent (grunnlagt i 1920), Samarkand (1933) og Nukus i Karakalpakistan (1979).

Bachelorgrader har varighet på fire år, mastergrader to år og doktorgrader opp til seks år.

Ifølge tall fra UNESCO starter om lag femten prosent i den aktuelle aldersgruppen på høyere utdanning (2020). Det er et lite flertall av mannlige studenter i Usbekistan.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg