Offisielt er skolen obligatorisk i 10 år fra barna er 6 år. Barneskolen er 6-årig. Den videregående skolen er 6-årig (3 + 3 år). All utdanning, inkludert universitetsutdanning, er gratis. Landet har den laveste andelen analfabetisme i Latin-Amerika (ca. 2 % i 2003). Private skoler følger de samme læreplanene som offentlige skoler og kontrolleres av det offentlige. Landet har seks universiteter.