Under sovjetisk styre ble det innført skoleplikt, og analfabetismen ble så godt som utryddet. Det er nå 9-årig obligatorisk skolegang fra barna er 7 år. Grunnskolen er delt inn i et barnetrinn (3 år) og et ungdomstrinn (6 år). 2-årige videregående skoler er under oppbygging, samt 1- til 2-årige yrkesskoler. De fleste skolene underviser på nasjonalspråket turkmensk, men det undervises også på russisk, usbekisk og kasakhisk. Inntil begynnelsen av 1990-årene var undervisningen i høyere utdanningsinstitusjoner på russisk, mens det nå satses på å utvide undervisningstilbudet på turkmensk. Ett universitet og flere institutter tilbyr høyere utdanning.