Det tunisiske utdanningssystemet har lenge vært under både fransk og islamsk innflytelse. Det er 11-årig obligatorisk skole for alle fra 6 år. Grunnskolen er delt i 6-årig barneskole og 3-årig ungdomsskole. Undervisningsspråket er hovedsakelig arabisk, men fransk brukes også i undervisningen. Den videregående skolen er 4-årig (2 + 2). Det finnes 107 offentlige høyere utdanningsinstitusjoner, inkludert sju universiteter. Ifølge UNESCO er ca. 27 % (2002) av den voksne befolkningen analfabeter.