Offisielt er det 10-årig obligatorisk skole fra barna er 5 år. Den videregående skolen er 7-årig (4 + 3 år). I 2002 gikk 91 % av den relevante aldersgruppen i barneskolen. Undervisning i de afrikanske språkene ewe og kabre er obligatorisk, selv om mye av undervisningen foregår på fransk. Nesten halvparten av elevene utdannes ved misjonsskoler. Det er to universiteter i Togo: Université de Lomé og Université de Kara. Ifølge UNESCO (2002) er ca. 40 % av den voksne befolkningen analfabeter.