Det er 9-årig obligatorisk skole. Barneskolen er 4-årig. Den videregående skolen er 7-årig (5 + 2 år). I 2000 gikk 85 % av den relevante aldersgruppen i barneskolen. Tadsjikisk er nasjonalspråket som alle må lære. Russisk ble innført som skolefag i 2005. De fleste minoriteter får undervisning i sitt morsmål. Landet har universiteter i Dusjanbe (grunnlagt 1948) og Khodsjent (1991).