Offentlige skoler er gratis for alle fra barna er 6 år til de har fullført 9. klasse. Det finnes tre typer videregående skole: 4-årig gymnas som forbereder elevene for høyere utdanning, spesialiserte videregående skoler som forbereder elevene for teknisk universitet eller profesjonsstudier, og yrkesskoler. Det finnes skoler på alle nivåer hvor det undervises på minoritetsspråkene ungarsk og ukrainsk. Landet har 22 høyere utdanningsinstitusjoner, hvorav 14 er universiteter. Comenius-universitetet i Bratislava ble grunnlagt 1467, gjenåpnet i 1919.