Det er 8-årig obligatorisk skole. Barneskolen er 5-årig og begynner når barna er 6 år. Den videregående skolen er 3 + 5 år. Det finnes ett universitet.