Det er 12-årig obligatorisk skolegang for barn mellom 5 og 17 år. Barneskolen er 7-årig, den videregående skolen 5 + 2 år. Det finnes et nasjonalt college, samt 7 internasjonale institusjoner som tilbyr utdanningsprogrammer, spesielt innenfor medisin.