Etter massakrene i 1994 har det sentrale målet for utdanning i Rwanda vært å motvirke de etniske motsetningene i landet og lage et likeverdig utdanningssystem for alle. Grunnskolen er gratis og obligatorisk i 6 år fra barna er 7 år. 84 % av barna begynte i barneskolen i 2001, men bare 22 % fullførte barneskolen. Skolesystemet blir i stor utstrekning drevet av misjonen og den katolske kirke. I 2001 var ifølge UNESCO ca. 32 % av den voksne befolkningen analfabeter. l'Université nationale du Rwanda (UNR) ble opprettet i Butare i 1963.