Utdanning på alle trinn er gratis, men ikke obligatorisk. Barneskolen er 6-årig fra barna er 6 år. Den videregående skolen er todelt (3 + 3 år). Ifølge UNESCOs beregninger er ca. 18 % av den voksne befolkningen analfabeter (2003). University of Qatar ble opprettet 1977.