Det er obligatorisk og gratis skole i seks år for barn i alderen 6–15 år. Grunnskolen er 6-årig, og den videregående skolen er 6-årig. Så godt som alle barn går i barneskolen, og 62 % av dem tar videregående skole. Landet har ett privat og to statlige universiteter og en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner. Ca. 8 % av den voksne befolkningen er analfabeter (2001).