Skole og utdanning i Palestina

Utdanningssystemet i Palestina refererer til utdanningssystemet på Vestbredden og Gaza stripen som administreres av det palestinske departementet for utdanning og høyere utdanning.

Siden 1948 har utdanning vært sentralt for den palestinske befolkningen. Ifølge UNESCO Befolkningen er en av de mest lese- og skrivekyndige på verdensbasis. I 2018 kunne 97 prosent av befolkningen over 15 år lese og skrive, og 99 prosent for aldersgruppen 15-24 år. Andelen analfabeter er høyest i rurale områder og i flyktningleirene.

Den langvarige konflikten har i stor grad påvirket utdanningstilbudene på Vestbredden og Gaza og det finnes mange utfordringer. Utdanningstilbudene er preget av utilstrekkelig infrastruktur, mangel på kvalifiserte lærer og dårlig tilgang til utdanning i marginaliserte områder. Det har vært dokumentert mange angrep på utdanning i Palestina og ødeleggelser på infrastruktur er en av de største barrierene for utdanning.

I 1994 ble det opprettet et utdanningsdepartement under palestinske myndigheter, som har ansvaret for all utdanning i offentlige, private og FN-drevne skoler på alle nivåer, inkludert finansiering. Fra 2002 heter dette Departementet for utdanning og høyere utdanning. I Jerusalem faller utdanning innunder det Israelske utdanningsdepartementet og under kommuneadministrasjonen i Jerusalem.

FNs hjelpeorganisasjon for Palestina flyktninger (UNRWA) har de siste 70 årene arbeidet blant annet for å sikre retten til god utdanning for palestinske flyktningbarn. UNRWA organiserer utdanningstilbud på Gaza og Vestbredden, samt i palestinske flyktningleire i Jordan, Libanon og Syria. UNRWA opererer 711 grunnskoler, inkludert åtte ungdomsskoler i Libanon som tilbyr gratis grunnutdanning til omlag 526,000 palestinske flyktningbarn. Majoriteten av skolene til UNRWA er i Gaza og her er over halvparten av skolene drevet av UNRWA.

Førskole

Førskoleutdanning (barnehage) er for barn i aldersgruppen 3 til 5 år. Disse drives i hovedsak av private og veldedige organisasjoner.

Førskoleutdanning er ikke obligatorisk.

Grunnskole

I det palestinske utdanningssystemet er det gratis og obligatorisk grunnskole fra 1-10. trinn. Dette omfatter barn i alderen 6 til 16 år. Statistisk materiale viser ulike tall om tilgjengeligheten på skolegang. Ifølge UNESCO i 2018 går over 98 prosent av barna i grunnskolen. 56 prosent av barna innrulleres også på førskole. Ifølge UNICEF er det 95 prosent. UNICEF vektlegger at disse tallene ikke inkluderer de høye frafallstallene. Ved 15-årsalderen har omlag 25 prosent av guttene og 7 prosent av jentene droppet ut av skolen. Barn med nedsatt funksjonsevne har høyere frafall med over 22 prosent for gutter og 30 prosent for jenter i alderen 6-15 år.

Grunnskoleutdanningen tilbys av det offentlige (palestinske myndigheter), av FNs hjelpeorganisasjon for Palestina flyktninger og private aktører (både kommersielle og ikke-kommersielle).

For skoleåret 2015-2016 var 1,053,513 barn innrullert fra 1. -10. trinn på 1,285 offentlige skoler, 353 UNRWA skoler og 316 private skoler i Palestina. Det er jevnt over lik andel gutter og jenter som innrulleres.

Videregående opplæring

Ifølge UNESCO innrulleres 89 prosent til videregående skole (2018). Videregående opplæring er 2-årig. Dette inkluderer både skoler som tilby yrkesfag og generell studiekompetanse. Ved endt videregående opplæring får elevene vitnemål og kan søke seg videre til høyere utdanning.

Videregående opplæring tilbys både av det offentlige og private aktører (både kommersielle og ikke-kommersielle).

Høyere utdanning

Ifølge UNESCO var innrulleringen til høyere utdanning på 44 prosent i 2018. Det var vært en stor økning i antall studenter de siste tiårene. I følge det nasjonale utdanningsdepartementet har innrulleringen av studenter i høyere utdanning fra 1993 til 2011 økt med 940 prosent. Stadig flere kvinner tar høyere utdanning. I 2018 viser UNESCO til at 54 prosent av kvinner og 35 prosent av menn innrulleres.

Ifølge UNDP er det totalt 53 akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner på Vestbredden og på Gazastripen (34 på Vestbredden, 18 på Gaza og ett åpent universitet). Disse inkluderer både tradisjonelle universiteter og høyskoler. Det tilbys over 300 ulike studieprogrammer på disse institusjonene. Det tilbys i hovedsak fire-årige bachelorprogrammer og to-årige masterprogrammer. Høyere utdanning i form av PhD og Master er mindre vanlig i flyktningleire og i rurale strøk.

Det eksisterer store barrierer for videregående elever som ønsker å ta høyere utdanning. Restriktiv politikk fra israelske myndigheter påvirker studenter, spesielt gjennom å hindre at videregående elever fra Gaza får ta videre utdanning på Vestbredden. Palestinske elever som bor i Øst-Jerusalem har liten tilgang til israelske universiteter og uteksaminerte studenter ved Al-Quds Universitetet har vanskeligheter med å få formell godkjenning av sine grader i Israel.

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Jonas Ghabayen

Det er ikke sant at gaza tilhører den egyptiske utdanningen eller vestbreddden følger Jordans sin det gjorde de før ikke nå! alt følger
det palestinske utdanning systemet.Vennligst rett hva du skrev.
Les om igjen etter 2006 saken.

svarte Kjell-Olav Hovde

Hei Jonas, kategorien har manglet fagansvarlig en stund og det er nok flere artikler om utdanningssystemer hvor vi ikke er oppdatert. Vi har nylig rekruttert en ny fagansvarlig som vil oppdatere artiklene. Jeg merker denne spesielt slik at den kommer opp i arbeidslisten hennes. Takk for at du bryr deg og kommenterer. Da blir det enklere for oss å følge opp. Hilsen Kjell-Olav i leksikonredaksjonen

svarte Beathe Øgård

Hei, beklager for at dette har tatt litt tid. Men nå er artikkelen oppdatert. Gi beskjed om du ser noen mangler, Jonas.

Vennlig hilsen, Beathe Øgård, fagansvarlig for utdanning i verden i SNL.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg