Det ble innført 4-årig obligatorisk grunnskole i 1956 og 6-årig obligatorisk videregående skole i 1958. Barna begynner på skolen ved fylte 6 år. Skolegangen har vært gratis for alle siden 1975. Utdanningssystemet er basert på Kim Il Sungs teser fra 1977 om sosialistisk utdanning. Engelsk er obligatorisk fra barna er 14 år. Kim Il Sung-universitetet i Pyongyang ble grunnlagt 1946.