Skole og utdanning i Mongolia

Artikkelstart

Utdanningssystemet i Mongolia følger et løp som består av seks år barneskole, tre år ungdomskole og tre år videregående opplæring. Offentlig utdanning er gratis. De ni årene med grunnskole er obligatorisk. Retten til utdanning har vært grunnlovsfestet siden 1992.

Siden 1992 har utdanningssystemet fjernet seg fra den sovjetiske påvirkningen, som startet i 1920-årene. Myndighetene i Mongolia har prioritert utdanning høyt de siste årene og bruker i dag om lag fem prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på utdanning.

Selv om over halvparten av befolkningen bor i grisgrendte strøk eller er nomader, er mindre enn to prosent analfabeter (2021).

Nomadiske familier representerer nærmest tretti prosent av landets befolkning på tre millioner. Barn fra disse familiene må enten gå på internatskoler eller bo hos slektninger i mer sentrale områder for å gå på skole. Majoriteten av barna som faller fra i løpet av skolegangen kommer fra rurale områder.

Utfordringer i Mongolias utdanningssystem inkluderer blant annet svak utdanningskvalitet, betydelige forskjeller i tilbud på byene og landsbygda og behov for å styrke myndighetenes kontroll over systemet. Barn med nedsatt funksjonsevne og fattige barn fra rurale områder er særlig hindret fra utdanning. Barn fra etniske minoriteter er utsatt for diskriminering og stigma som også gjenspeiles i pensum og undervisningsmateriell. I 1995 ble det vedtatt en lov som skulle garantere at alle borgere fikk utdanning på sitt morsmål, men det er stadig mange elever som ikke har tilgang til utdanning på eget språk.

Førskole

Førskole er ikke obligatorisk i Mongolia, likevel dekker staten utgifter. Tall fra 2020 viser at nærmest 86 prosent av barna i den aktuelle aldergruppen (barn fra tre til fem år) gikk på førskole eller i barnehage. Det er behov for å øke tilgangen til barnehager i byene på grunn av befolkningsvekst. De mest marginaliserte barna ekskluderes fra førskolen, dette gjelder særlig barn fra rurale områder eller fra nomadiske familier. Mongolske myndigheter prioriterer blant annet å videreutvikle løsninger som hjemmeundervisning for de minste barna.

Grunnskole

Alle barn begynner på skolen ifølge tall fra UNESCO (2020). Tall fra 2018 viser at i overkant av 98 prosent av barna fullfører barneskolen. De fleste skolene er drevet av det offentlige, samtidig er det et voksende antall privat skoler i landet. Det finnes i overkant av 800 skoler hvorav 82 prosent er offentlige og 18 prosent private. 558 av disse skolene befinner seg i rurale eller semi-urbane områder og 245 i hovedstaden. De fleste privatskolene befinner seg i hovedstaden.

91,5 prosent av barna begynner på ungdomsskolen. Både barneskole og ungdomsskole er del av den obligatoriske utdanningen.

Videregående opplæring

Etter fullført grunnskole kan elevene gå på videregående skoler i tre år. Her har elevene mulighet til å velge mellom allmennfaglig eller yrkesfaglig linje. Mange elever fra rurale områder må flytte inn til byene for å kunne ta videregående opplæring.

Høyere utdanning

Høyere utdanning i Mongolia tilbys av universiteter, høgskoler og institutter. Sektoren for høyere utdanning har vokst betraktelig siden 1990-tallet særlig på grunn av privatisering. En majoritet av institusjonene er drevet av private aktører. Tilbudet for høyere utdanning er i hovedsak sentralisert i hovedstaden Ulan Bator som huser i overkant av 70 prosent av institusjonene. Det er en utfordring at mange institusjoner ikke er akkreditert.

Studentene har mulighet til å ta bachelor-, master- og doktorgrad ved de fleste institusjonene. Enkelte institusjoner tilbyr yrkesrettet undervisning. Det er en overvekt av kvinnelige studenter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg