Det er 9-årig obligatorisk skole for barn mellom 6 og 15 år. I 2001 gikk 88 % av den relevante aldersgruppen i grunnskolen. Den videregående skolen er 6-årig (3 + 3). I 2001 gikk 30 % av aldersgruppen i videregående skole. Arabisk er undervisningsspråket. Fransk, engelsk og spansk er de vanligste fremmedspråkene. Landet har 11 universiteter og flere spesialiserte høyskoler og grandes écoles. Ifølge UNESCO var 58 % av den voksne befolkningen analfabeter i 2001 (55 % av mennene, 60 % av kvinnene). Marokko sies å ha verdens eldste universitet, det islamske universitetet al-Qarawiyin i Fès, grunnlagt 859, omorganisert 1963.