I Malaysia er det 11-årig obligatorisk og gratis skolegang fra barna er 6 år. Det finnes også privatskoler. Disse får ikke offentlig støtte. Malayisk er undervisningsspråket, mens engelsk er obligatorisk som første fremmedspråk. Kinesisk og tamil er undervisningsspråk i en del barneskoler. Alle barna begynner i barneskolen, og nesten 90 % fortsetter i videregående skole. Den videregående skolen er 7-årig, hvor man de siste 4 årene kan velge mellom yrkesfag eller allmennteoretiske fag. I 2002 var det 15 offentlige universiteter samt flere private universiteter og institutter, spesielt innen teknologiområdet. I 1994 åpnet Malaysia for at utenlandske universiteter kunne ha avdelinger i landet. I 2002 er det etablert tre internasjonale universitetscampuser i Malaysia. Ifølge UNESCO var ca. 12 % av den voksne befolkningen analfabeter i 2000.