Utdanningssystemet i Libanon består av seks år barneskole, tre år ungdomsskole og tre år videregående opplæring. I utgangspunktet er det ni år gratis og obligatorisk skolegang fra barna er seks år gamle. Om lag 90 prosent av barna går på skole.

Utdanningssystemet i Libanon har om lag 1,25 millioner elever. Omtrent 60 prosent av elevene på barnetrinnet går på private skoler (2021), og de fleste videregående skolene og høyere utdanningsinstitusjonene er private. De private institusjonene mottar om lag 25 prosent offentlig støtte til utdanning, og det er minimal regulering og kvalitetssikring fra myndighetene. Den store byrden for å betale for utdanning faller på foreldrene, som i følge Verdensbanken betaler 1,5 milliarder USD, mens libanesiske myndigheter bidrar med 1,2 milliarder (mindre enn to prosent av bruttonasjonalprodukt).

78 prosent av barna fullfører barneskolen og 59 prosent fullfører ungdomsskolen. Det er stor ulikhet mellom økonomiske grupper. For eksempel fullfører kun halvparten av 18-åringer fra de fattigste familiene skolegangen. Økt fattigdom er forventet til å bidra til at flere barn faller ifra.

Under 5 prosent av den voksne befolkningen er analfabeter (2021). I aldersgruppen 15–24 år kan 99,8 prosent lese og skrive.

Utdanningssystemet i Libanon har lidd under borgerkrigen fra 1975 og står fremdeles overfor betydelig utfordringer. Dette inkluderer blant annet en stor andel syriske flyktninger, økonomisk krise og koronapandemien med stengte skoler og økning i fattigdom, noe som har bidratt til å ytterligere belaste utdanningssystemet.

Det er stor forskjell på kvaliteten på utdanningen som tilbys av offentlige og private skoler. Om lag to tredjedeler av barna går på private skoler, og de offentlige skolene benyttes i hovedsak av familier med lav inntekt. Mange av de offentlige skolene har problemer med dårlig infrastruktur som ødelagte vinduer og tak som lekker, i tillegg til mangel på kvalifiserte lærere, noe som også bidrar til å svekke utdanningskvaliteten.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har Libanon 488 000 syriske flyktninger i alderen 3 til 18 år. Utdanningsdepartementet mottar internasjonal støtte for å bidra til at utdanningen til flyktningene skal være gratis. Likevel er mange flyktningbarn uten tilgang til skole, dette gjelder særlig ungdommer.

Grunnskolen

Barna starter på skolen når de er seks år gamle. Den obligatoriske utdanningen varer i seks år til barna er elleve eller tolv år (6. trinn). Undervisningen foregår i hovedsak på arabisk. Elevene lærer både engelsk og fransk i løpet av barneskolen. Fag på barneskolen inkluderer arabisk, kunst og håndverk, matematikk, naturfag, kroppsøving og samfunnsfag. Religion er ikke obligatorisk.

Ungdomsskolen varer i tre år frem til barna er femten år. Her kan elevene velge mellom yrkesfaglig eller allmenn studieretning. På allmennfag kan elevene blant annet velge mellom fag som arabisk, fremmedspråk, samfunnsfag, geografi, historie, kunst, matematikk og naturfag. På yrkesfag har elevene både teoretisk og praktisk undervisning. Elevene må bestå nasjonale eksamener i en rekke fag det siste året på ungdomsskolen for å få vitnemål.

Videregående opplæring

Elevene søker seg til videregående skoler basert på vitnemålet fra ungdomsskolen. Videregående opplæring varer i tre år, vanligvis fra ungdommene er 15 til de er 18 år. Elevene velger også her mellom allmennfaglig og yrkesfaglig linje. Det siste året på videregående testes elevene i nasjonale eksamener for å få vitnemål som kan brukes for å søke seg til høyere utdanning.

Høyere utdanning

Høyere utdanningssystemet i Libanon er en blanding av både fransk og amerikansk modell. Flere institusjoner følger også en blanding av disse to. Undervisningen gis på arabisk, fransk eller engelsk. Mange av institusjonene tilbyr bachelor-, master- og doktorgrader tilsvarende det europeiske systemet.

Det finnes om lag 30–40 høyere utdanningsinstitusjoner som er akkreditert av myndighetene. Blant disse er det kun ett offentlig universitet. Finansieringen av høyere utdanning kommer i hovedsak fra studenter og deres familier i form av skolepenger og gebyrer.

På 1960-tallet ble en ny lov om høyere utdanning vedtatt som åpnet opp for private institusjoner, inkludert det amerikanske universitetet i Beirut og University of Saint Joseph, som ble etablert av kristne misjonærer. Disse er blant de beste universitetene i Midtøsten. Veksten i private institusjoner tiltok utover 1990-tallet, samtidig som antall studenter økte kraftig.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg