Skole og utdanning i Jordan

Artikkelstart

Utdanningssystemet i Jordan består av ti år grunnskole, tre år videregående opplæring og høyere utdanning. Det er obligatorisk og gratis grunnskole i ti år fra barna er seks år til de er 16 år.

Siden 1990-tallet har myndighetene satset stort politisk og økonomisk på utdanning for å modernisere landet. Fra tidlig 2000-tallet var den store satsningen på utdanning og et kunnskapsbasert samfunn tett sammenkoblet med ambisjoner om å utvikle landet til å bli regional teknologi-hub, samt for å være en aktiv aktør i den globale økonomien. Utdanningsdepartementet i Jordan har ansvar for grunnutdanning og videregående skole. Departementet for høyere utdanning og forskning har ansvar for høyere utdanning.

Ifølge UNESCO, startet om lag 82 prosent av barna i skolen i 2019. Andelen gutter og jenter som starter er nærmest likestilt. Jordan har kommet langt for å nå målet om universell tilgang til utdanning for alle barn, samtidig finnes det flere utfordringer som gjør at barn holdes borte fra skolebenken.

En stadig økende ung befolkning og en stor andel flyktninger som kommer til Jordan har lagt et stort press på utdanningssystemet. Blant annet bidrar dette til svekket læringskvalitet ved at mange klasserom er overfylt og at flere faller i fra utdanningen. Utfordringene med frafall i skolen knyttes også til barnearbeid og barneekteskap. Barn fra fattige familier og barn med nedsatt funksjonsevne står særlig i risikosonen for å ikke få utdanning.

Andelen med analfabeter er anslått til å være to prosent av den voksne befolkningen over 15 år.

Grunnskolen

Barna starter på skolen når de er seks år gamle. Mange barn får hjemmeundervisning før de begynner på skolen. Ifølge UNESCO, går 29 prosent av barna på førskole eller i barnehage (2019). Førskolene driftes i hovedsak av private aktører.

Om lag 70 prosent av barna går på offentlig skole, resten på privatskoler. Det finnes også religiøse skoler og skoler for palestinske flyktninger drevet av UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

Barneskolen varer fra første til sjette klasse. Ungdomsskolen varer fra syvende til tiende klasse. Alle skolene følger samme nasjonale pensum. Undervisningsspråket i skolen er arabisk. Fra femte klasse undervises det i engelsk.

Myndighetene i Jordan har innført et eget skolemåltids program på barneskolen som særlig er rettet mot barn i fattige familier for å hindre at de faller fra utdanningen.

Videregående opplæring

Etter grunnskolen følger to-årig videregående skole fra barna er 16 til 18 år. Her har de har mulighet til å velge enten en allmennfaglig eller en yrkesfaglig linje. Den studieforberedende allmennfaglige linjen består av fag som arabisk, biologi, kjemi, IKT, naturfag, engelsk, matematikk, fysikk, samfunnsfag og religion. Den yrkesfaglige linjen inkluderer teoretisk opplæring og praksiserfaring i ulike praktiske yrker.

Ifølge UNESCO startet 64 prosent i den aktuelle aldersgruppen på videregående opplæring i 2019, med en liten overvekt av jenter. Gutter har større sannsynlighet for å falle fra i videregående opplæring, dette henger sammen med vold, mobbing, arbeid og dårlige skoleresultater. Imidlertid holdes mange jenter borte fra å fortsette utdanningen for å bidra med husstell, pass av yngre søsken og for å bli giftet bort i ung alder.

Høyere utdanning

Høyere utdanning har vært i rask utbygging siden 1980-årene i takt med økt etterspørsel fra en voksende ung befolkning. I 2018 tok om lag 34 prosent høyere utdanning.

Jordans eldste universitet i Amman ble grunnlagt 1962. I dag finnes det flere offentlige og private universiteter i landet med mulighet for å ta bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad. De fleste universiteter følger det amerikanske eller britiske systemet. Det finnes også egne religiøse universiteter.

Les mer i Store norske leksikon:

Eksterne lenker:

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg