Skole og utdanning i Israel

Artikkelstart

Utdanningssystemet i Israel består av 15 års gratis og obligatorisk skolegang fra barna er fylte tre år til 17 år.

Det er obligatorisk førskole for alle barn fra de er tre til fem år gamle. De første barnehager ble opprettet allerede i 1884 av jødiske kolonister. Grunnskolen varer i seks år, etterfulgt av tre år ungdomsskole og tre år videregående opplæring.

Skolesystemet i Israel er sentralisert. Utdanningsdepartementet er ansvarlig for læreplaner, godkjenning av lærebøker, utdanningspolitikk, veiledning og kontroll av skoler, rekruttering og plassering av lærere i barneskolen, budsjettering og skoleutvikling. Israel har vært medlem av OECD siden 2010.

Utdanning blir høyt verdsatt og landet har en godt utdannet befolkning. Myndighetene i Israel bruker betydelige offentlige midler på utdanning og har mange år ligget over gjennomsnittet for OECD-land på seks prosent av bruttonasjonalprodukt.

De fleste skolene i Israel er atskilt av religion og rase. Undervisningsspråk i skolen er enten arabisk eller hebraisk. Sekulære skoler tilbyr nasjonalt pensum og jødisk ortodokse skoler tilbyr statlig religiøst pensum med stort fokus på jødisk religion og kultur. Arabiske skoler har statlig pensum på arabisk med fokus på arabisk kultur, religion og historie.

Utdanningssystemet i Israel kan inndeles i fire ulike retninger. To av disse er statlige og sekulære, hvorav den ene underviser på arabisk og den andre på hebraisk. Den tredje er en statlig religiøs retning som underviser på hebraisk eller arabisk og den fjerde er en uavhengig religiøs jødisk ultra-ortodoks retning som ikke er underlagt myndighetene. Det finnes også enkelte integrerte skoler. Majoriteten av barna går på de statlige og sekulære skolene. Om lag ni prosent av barna går på internatskoler.

Et viktig ansvarsområde for skolen er å bedre forholdet mellom israelere og arabere. I tillegg har det vært sett på som viktig å innpasse alle nykommerne til landet i samfunnet, å lære dem hebraisk og sette dem inn i Israels kultur. I årene 1990 til 1999 kom det over 800 000 immigranter, de fleste fra Russland og Etiopia. Israel har innbyggere fra over 80 ulike land. Dette har medført en sterk økning av elevtallet på alle nivåer i utdanningssektoren.

Nærmest 98 prosent av befolkningen over 15 år kan lese og skrive. Sammenlignet med andre land i regionen er andelen lese- og skrivekyndige svært høy.

Grunnskolen

Alle barna i den aktuelle aldersgruppen starter på grunnskolen. Barna starter med førskole fra de er tre år til de er seks år. Deretter går de på barneskolen i seks år.

Undervisningsspråk og fag varierer på de ulike skolene ut ifra hvilken retning de går. Ved de statlige skolene har elevene om lag tretti timer med undervisning i uka og undervises i fag som språk, grammatikk, litteratur, matematikk, historie, naturfag og geografi. Barna får undervisning i engelsk eller fransk fra de er ti år.

Ungdomsskolen varer i tre år fra syvende til niende trinn fra barna er tolv til de er 15 år. På ungdomsskolen introduseres flere akademiske fag.

Videregående opplæring

Den videregående skolen varer i tre år fra niende til tolvte trinn fra barna er 15 til de er 18 år. Videregående opplæring er delt i tre linjer, en allmenn studieforberedende linje, en teknisk yrkesretning og en jordbrukslinje. Over 90 prosent av ungdommen tar videregående opplæring.

Ved utgangen av videregående opplæring kan elevene ta en nasjonal standardisert test for å søke opptak til høyere utdanning. I følge tall fra OECD var det kun om lag halvparten av elevene som tok denne testen.

Alle som ikke har fått fritak fra militæret, må avtjene verneplikten før de kan ta fatt på høyere utdanning.

Høyere utdanning

Det finnes i overkant av 60 ulike høyere utdanningsinstitusjoner. Finansieringen kommer fra myndighetene og private aktører. Ved enkelte av universitetene må studentene bestå opptakseksamener.

De eldste høyere utdanningsinstitusjoner er Det hebraiske universitetet i Jerusalem, grunnlagt 1918, og Det teknologiske institutt i Haifa (1912). Weizman-instituttet er kjent for sin forskning innen teknologi og naturvitenskapene.

I overkant av 60 prosent i den aktuelle aldersgruppen innrulleres på høyere utdanning (UNESCO, 2018). Det er en stor overvekt av kvinnelige studenter. I 2018 var 72 prosent av kvinnene innrullert og 51 prosent av mennene.

Om lag 46 prosent i aldersgruppen 25-34 år har høyere utdanning. Israel er det eneste av OECD-landene hvor den eldre befolkningen har et tilsvarende høyt utdanningsnivå sammenlignet med den yngre befolkningen. 47 prosent i aldersgruppen 55-64 år har høyere utdanning.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg