Skole og utdanning i Haiti

Artikkelstart

Skolesystemet i Haiti er ett av de svakeste i verden, og store deler av befolkningen får ikke oppfylt retten til utdanning. 59 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og landet preges av et ustabilt styresett og økonomiske utfordringer, samt sosial og politisk uro som i stor grad påvirker tilgangen til utdanning.

38,3 prosent av befolkningen over 15 år er analfabeter (UNESCO, 2015). I aldersgruppen 15–24 år er nærmest 83 prosent lese- og skrivekyndige (UNESCO, 2015).

Utdanning blir høyt verdsatt blant befolkningen. Retten til gratis offentlig utdanning til alle er nedfestet i Haitis grunnlov. Det er det nasjonale utdanningsdepartementet som har ansvar for det offentlige utdanningstilbudet i Haiti. Flere tidligere ledere og myndigheter i Haiti har hatt uttalte mål og politiske forslag for å forbedre landets utdanningssystem. Myndighetene har ikke klart å innfri denne forpliktelsen overfor sine borgere. De har i en årrekke underfinansiert utdanning i sine nasjonale budsjetter og er avhengige av utviklingsbistand.

Som konsekvens er skolesystemet i Haiti kraftig privatisert og domineres av ikke-statlige tilbydere av utdanning som i stor grad har utradert det offentlige tilbudet. Religiøse, private og ikke-statlige organisasjoner står for mellom 80 til 90 prosent av utdanningstilbudet i landets om lag 15 000 grunnskoler. Disse innrullerer mer enn 80 prosent av elevene. En stor andel av de private aktørene krever skolepenger på tross av den grunnlovfestede retten til gratis utdanning. I gjennomsnitt koster det 80 amerikanske dollar i skolepenger for en elev per år, utenom utgifter til skolebøker, uniformer og transport. Dette bidrar til at utdanning er utilgjengelig for de fleste. Utdanningsdepartementet har ansvar for å regulere hele utdanningstilbudet, inkludert de private tilbyderne.

Det store jordskjelvet i 2010 bidro til en ytterligere svekking av utdanningssystemet i landet. Jordskjelvet førte til store ødeleggelser av infrastruktur og skolebygg. Det antas at 85 prosent av skolene i rammede områder ble ødelagt eller stengt over lengre tid. Ifølge utdanningsdepartementet i Haiti bidro jordskjelvet til at om lag 5000 skoler, 23 prosent, ble ødelagt, noe som førte til at om lag 2,9 millioner barn ble hindret fra skolegang. Tusenvis av offentlige ansatte og lærere mistet livet, og mellom 50 og 90 prosent av elevene og studentene ble internt fordrevne. I ettertiden hadde mange foreldre store utfordringer med å betale for barnas videre utdanning. Det har vært enorme behov for ekstern hjelp, og landet var avhengig av bistand for å kunne gjenoppbygge. Samtidig har Haiti vært preget av interne politiske maktkamper i tiden etter jordskjelvet.

Som undervisningsspråk har fransk over lang tid vært enerådende og er stadig det språket som dominerer. Kreolsk, som er språket majoriteten av befolkningen snakker har etter hvert vunnet innpass. Det estimeres at mindre enn 10 prosent av befolkningen snakker fransk.

Grunnskole

Det finnes to parallelle skolesystemer i Haiti: det tradisjonelle, basert på det franske systemet, og de reformerte skolene. I det tradisjonelle systemet er grunnskolen 6-årig, etterfulgt av 7-årig videregående skole. I de reformerte skolene er grunnskolen 9-årig og videregående skole 3-årig. Offisielt er det 6 års obligatorisk skolegang, fra barna er 6 til 11 år.

Selv om retten til gratis offentlig grunnskole er lovfestet, gjør mangelen på offentlige skoler at mange må betale skolepenger for å få tilgang til utdanning. Andelen skolepenger har økt betydelig over de siste tiårene, noe som utgjør en stor økonomisk belastning på husholdningene. Dette anses for å være ett av de største hindrene for tilgang til utdanning i Haiti.

Statistikken er mangelfull, men det estimeres at om lag 60 prosent av barna blir innskrevet i skolen. Over halvparten av studentene fullfører ikke, og et lite fåtall fortsetter til videregående skole. For å komme inn på videregående skole, må elevene ta en opptaksprøve. Det anslås at kun 2 prosent består denne for å ta videre utdanning, men disse opptaksprøvene varierer etter de ulike skolesystemene. Mellom 70–80 prosent av de som går til videregående opplæring velger private skoler hvor de må betale skolepenger.

Det er store geografiske forskjeller mellom by og land. Befolkningen som bor i rurale strøk har lavere utdanning enn de som bor i urbane områder. Utdanningstilbudet er sentralisert, med om lag 80 prosent i byene, på tross av flere forsøk fra myndighetene på å desentralisere. En annen utfordring for å sikre god kvalitetsutdanning er den enorme andelen av ufaglærte og ukvalifiserte lærere. Det antas at om lag 80 prosent av grunnskolelærerne ikke er utdannet.

Yrkesfaglig utdanning

Yrkesfaglig utdanning tilbys på ulike nivå etter fullført grunnskole. Det finnes en rekke ulike programmer, og flertallet drives av private aktører. De fleste programmene har en varighet på 3 eller 4 år. En majoritet av programmene gir opplæring i praktiske yrker og husholdningsarbeid. Flere av programmene tilbys også til uutdannede.

Høyere utdanning

Det finnes en rekke private og offentlige universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner i Haiti. Det er få offentlige universiteter, og The State University of Haiti i Port-Au-Prince er det største statlige universitetet i landet. Gitt tilgangen til utdanning generelt i Haiti er det en svært lav andel av befolkningen som tar høyere utdanning. Statistikken er mangelfull, men det antas at mindre enn 1 prosent av unge innrulleres i høyere utdanning. De fleste studentene er avhengige av stipender eller annen økonomisk støtte som gis av religiøse eller veldedige organisasjoner for å kunne ta en høyere utdanning og betale skolepenger. Det er også en utfordring at de fleste som lykkes med å ta høyere utdanning flytter ut av landet.

Høyere utdanningsinstitusjonene ble spesielt hardt rammet av jordskjelvet i 2010, hvor 87 prosent av institusjonene fikk store ødeleggelser eller ble jevnet med jorden.

De siste årene har det vært en kraftig vekst i antall høyere utdanningsinstitusjoner, og et stort flertall av disse ligger i Port-au-Prince. Det estimeres at det er i overkant av 200, og at kun en fjerdedel av disse er offisielt godkjent og akkreditert av utdanningsdepartementet i Haiti.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg