Det er 10-årig obligatorisk skole for alle i alderen 5 til 15 år. Grunnskolen er 6-årig. Den videregående skolen er 5-årig. 98 % av barna går i den obligatoriske skolen, 70 % av ungdommene i videregående skole. Det finnes ett universitet, University of Guyana, og flere høyere utdanningsinstitusjoner, inkludert en lærerhøyskole. Analfabetismen blant voksne ble anslått til ca. 2 % i 2003.