Skogmo videregående skole er en yrkesfaglig videregående skole i Skien. Den ble opprettet i 1983. I 1997 ble hele skolen samlet på Kjørbekk. Skolen har 57 klasser med ca. 1000 elevplasser. I tillegg har skolen 200 elevplasser for voksenopplæring.