Sogn lengst sør i Drammen kommune, Buskerud, på grensen til Sande kommunen i Vestfold; 3353 innbyggere (2015). Ved Stein ligger Skoger gamle kirke, en steinkirke fra rundt 1200, som ligger vakkert til i det åpne landskapet, lenger vest en bygdeborg. Vestfoldbanen og E 18 går gjennom Skoger. Mot nord og nordvest veldyrkede jordbruksområder.