Skogekär Bergbo, pseudonym for en av 1600-tallets viktigste svenske lyrikere. I sitt første dikt, Thet swenska språketz klagemål (1658), legger han frem et nasjonalt, språklig og litterært program. Samlingene Wenerid (1680) og Fyratijo små wijsor (1682), som begge trolig er skrevet 30 år tidligere, gir eksempler på dette programmet. I den første samlingen, som med sitt følsomme uttrykk innebærer noe helt nytt i svensk kjærlighetsdiktning står Skogekär Bergbo også frem som den første svenske sonettdikter av format.