Skodje tettsted er administrasjonssenter i Skodje kommune, Møre og Romsdal, på nordsiden av Skodjevika, Stavsetfjordens innerste arm. Gjennom tettstedet går Fv. 661 fra E 39 i Skodjestraumen via Vatne tilbake til E9 på Vestnes. Variert industri, fiskeoppdrett.