Skive fjord er en fjordarm av LimfjordenJylland i Danmark, omlag 15 kilometer lang og 3 kilometer bred, vanndybde opp til 5 meter. I sør ligger byen Skive der Karup Å munner ut, i nord er Skive Fjord forbundet med Limfjorden ved Hvalpsund og Risgårde Bredning.