Skipspenger, en avgift som fra gammel tid ble pålagt kystdistriktene i England til utrustning av flåten. Karl 1 utvidet denne avgiften 1634 til å bli en allmenn skatt for hele landet. Dette førte til bitter strid mellom Parlamentet og kongen om kongens rettigheter. Det samme motsetningsforholdet utløste senere den puritanske revolusjon (se puritanere).