Skiens Aktiemølle, norsk mølle etablert i 1891, produserer matmel. Det gamle møllekomplekset ved Skiens torg var i bruk til 1972, da det nye anlegget ble satt i full drift. Møllen gikk i 1995 inn i Norgesmøllene.