Skeletonema costatum, mikroskopisk, planktonisk kiselalge med vid utbredelse i kystvann, kan opptre i store mengder til ulike tider av året, er den vanligste kiselalgen langs Norskekysten.