Skavlan, norsk slekt som stammer fra gården Skavlan i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag. Eldste kjente stamfar er bonden Einar Einarsen (død 1704). Hans sønnesønns sønnesønn, res. kapellan ved domkirken i Trondheim, ordfører og stortingsmann Aage Schavland (1806–76), var far til bl.a. forfatteren og litteraturhistorikeren Olaf (Ole) Skavlan (1838–91), sogneprest Sigvald Skavlan (1839–1912), stiftsprost Einar Skavlan (1845–1923) og historikeren Aage Gerhard Skavlan (1847–1920). Olaf Skavlan var far til sjefredaktør Einar Kielland Skavlan (1882–1954), som igjen var far til skuespilleren Merete Grete Bartholdy Skavlan (f. 1920).