Skattebetalerforeningen, stiftet 1952, er en sammenslutning med formål å ivareta skattyternes interesser overfor offentlige myndigheter. Medlemmer er enkeltpersoner og bedrifter, i alt ca. 20 000 (2006). Utgir blant annet medlemsbladet Skattebetaleren og flere publikasjoner samt årlig utgave av håndboken Skatte-nøkkelen. Foreningen har kontor i Oslo.