Skarpskytten er landets eldste skytterlag, stiftet 20. juli 1849. Opprinnelig navn var Skydeselskapet Skarpskytten, og som navnet antydet, var dette et sosialt selskap med skyting som hovedvirksomhet. Skytebanen lå på Lindøya i Oslofjorden, og der drev man med skyting på dagtid, og viet kveldene til debatter, kortspill og vanlig, sosialt samvær. Banen på Lindøya var i bruk til våren 1948. Skarpskytten var sentral i opprettelsen av Centralforeningen i 1861, og har gjennom hele sin historie hatt stor betydning for skytterbevegelsen, særlig i Oslo. Tradisjoner fra 1850-tallet holdes vedlike, bl.a. har man egen skytterkongekåring med skyting på gammel malmskive. Styret i laget har fortsatt betegnelsen direksjon. Laget har i overkant av 300 medlemmer (2015), og har eget skytterhus på Løvenskioldbanen i Bærum. Oslo Nordre Skytterlag og Rifleringen ble innfusjonert i Skarpskytten i 1991, og det samme skjedde med Oslo Skytterlag i 2002.