Kristiansand, opprettet 1947, salgslag som forestår all førstehåndsomsetning av bunnfisk, skalldyr og fjordsild på strekningen fra og med Vest-Agder til svenskegrensen.