Skadefondet for landbruksproduksjon, videreføring av avlingsskadefondet som ble opprettet i 1973, finansieres ved bevilgninger over jordbruksavtalen. Statens landbruksforvaltning forvalter fondsmidlene. Fondet finansierer erstatning for klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og erstatning ved katastrofetap i husdyrhold. Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon finansieres ved ordinær årlig bevilgning i statsbudsjettet.