Skærbæk er et tettsted på Jylland i Danmark, tilhører Tønder kommune, Region Syddanmark, ca. 25 kilometer nord for Tønder. Skærbæk har 3121 innbyggere i 2017 og er lokalt senter mellom Ribe og Tønder i et tynt befolket område med blant annet øya Rømø i Vadehavet. Skærbæk kirke med kor og skip er fra romansk tid, sengotisk tårn. Omtrent én mil øst for Skærbæk ligger statsfengselet i Renbæk, opprinnelig en leir for unge arbeidsløse.