Skånland, tidligere storgård i Steigen kommune, Nordland, på sørsiden av Flagsundet. Gården tilhørte på slutten av 1500-tallet lagmann Jørgen Hanssøn Staur, som fikk den opphøyet til adelig setegård 1630. Etter ham tilhørte Skånland svigersønnen, lagmann Manderup Pedersen Schønnebøl, og gikk deretter i arv til sønnen Friderich Henrich Schønnebøl (død 1704). Etter hans død ble eiendommen utstykket i en rekke bondegårder og mistet sine setegårdsrettigheter. Det finnes ikke spor av den gamle bebyggelsen på Skånland.