Skåne hadde i lange tider en spesiell stilling i Nordens historie, særlig fordi landskapet hadde en strategisk beliggenhet i Østersjøområdet. Danske, svenske, polske og tyske interesser krysset hverandre her, og ofte grep europeiske stormakter inn i deres spill.

Alt før år 1000 var Skåne fast knyttet til Danmark. Angelsaksiske misjonærer spredte kristendommen over hele Skåne alt tidlig på 1000-tallet. Kirken i Lund fikk stort jordegods og var det naturlige erkebispesetet da den nordiske kirkeprovinsen ble skilt ut fra erkebispedømmet Hamburg-Bremen i 1104. I høymiddelalderen kom en skånsk særpolitikk ofte til syne, gjerne med erkebiskoper som AsserEskil og Absalon som sentral kraft. 

På 1100- og 1200-tallet ble Skåne et handelssentrum, særlig på grunn av det rike sildefisket i Øresund, som fortsatte til etter 1500. Men i denne perioden ble Skåne også mer og mer klemt mellom Danmark og Sverige. Danmark maktet ikke å holde grepet på Skåne, som var i personalunion med Sverige i perioden 1332–1360. Danske kong Valdemar Atterdag vant Skåne tilbake, men måtte pantsette landsdelen til hanseatene i perioden 1370–1385.

Malmö, en typisk kjøpmannsby, ble et sentrum for reformasjonen i Norden. Det var en reisning i Malmö som innledet den danske borgerkrigen Grevefeiden, og i 1536 ble en seminarlærer fra Malmö innsatt som luthersk superintendent i den gamle erkebispebyen Lund.

Med nedgangen i sildefiske og hanseathandel kom borgerskapet i bakgrunnen. Gjennom 1600-tallet utviklet det adelige godseierveldet seg sterkt, med tilsvarende ufrihet for bøndene.

Skåne var stadig stridsemne og slagmark i dansk-svenske konflikter. Med Danmark-Norges store nederlag i østersjøpolitikken kom Skåne under Sverige i 1658 sammen med Blekinge og Halland. Dette skjedde ikke uten protester, og provinsen måtte lenge lide under krigshandlinger. Administrasjonen lå først i hendene på en svensk generalguvernør, på lignende måte som for eksempel i de svenske østersjøprovinsene, men fra 1719 ble Skåne organisert i to len, som integrert del av Sverige.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

16. juli 2011 skrev Ole Andreas Lilloe-Olsen

Har hørt at Skåne og Skandinavia har samme gammel-germanske opprinnelse. Hva er roten og hvilken betydning hadde dette ordet?

21. juli 2011 svarte Kjell-Olav Hovde

Hei og takk for innspill liloeWikipedia har en god etymologisk utlegning av dette."Ordet nevnes første gang av den romerske naturvitenskapsmann Plinius den eldre (23-79) i formen Scadinauia; det tydes som en sammensetning av germansk *skadin- (skade, (klippe)skjær) og 'aujō' (øy). Stedsnavnet Skåne (norrønt Skáney), som betegner Skandinavias sydspiss, kommer sannsynligvis av dette *Skadinaujō."http://no.wikipedia.org/wiki/SkandinaviaHilsen Kjell-Olav Hovde, redaksjonssekretær

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.