Skålvikfjorden, fjord i Halsa kommune, Møre og Romsdal, skjærer seg sørover fra Vinjefjorden, 14 km lang. Fjorden ble plutselig verdenskjent i september 2002, da spekkhoggeren Keiko dukket opp der, etter på eget initiativ å ha svømt fra Island.