Sjurderud, storgård i Våler kommune, Hedmark, ved Rv. 210 på vestsiden av Glomma, ca. 5 km sør for Våler sentrum. Gården har (1998) et totalareal på 11 500 daa, hvorav 1100 daa dyrket mark og 10 000 daa produktiv skog. Sjurderud har fra gammel tid vært bondegods, og har tilhørt slektene Heide, Tanche, Dahl og Bredesen; fra 1916 er den i slekten Bjørnebys eie. Hovedbygningen fra ca. 1825 er fredet.