Sjetnmarka er en bydel i Trondheim, omkring 10 km sør for sentrum. Bydelen ligger mellom E 6 og Nidelva, sør for Kroppanmarka og nord for Tonstad. Utbyggingen av drabantbyen Sjetnmarka (før Sjetnemarka) startet omkring 1970 og bebyggelsen består utelukkende av eneboliger og rekkehus. Marka tilhørte Tiller kommune inntil sammenslåingen med Trondheim i 1964. Sjetne skole er en barne- og ungdomsskole (1.-10. trinn).