Sjeik Muhammad Abdullah, indisk politiker fra Kashmir; muslim. Statsminister i Jammu og Kashmir 1948–53, 1975–77 og 1977–82. Han var i sin kamp for større selvstendighet for Jammu og Kashmir stadig i konflikt med sentralmyndighetene og deres representanter, og ble ofte fengslet (1946–47, 1953–58, 1964 og 1965–68). I eksil 1971–72. Hans kamp skaffet ham tilnavnet «Kashmirs løve».