KNM Tordenskjold, Haakonsvern, Bergen, består av Skole for våpenteknikk, Skole for skipsteknikk og sikkerhet, Skole for maritime operasjoner, Dykker- og froskemannsskolen, Stridsskolen for kyst- og amfibieoperasjoner og Skole for fysisk fostring. Ved skolesenteret gis spesialutdannelse til befal og faste og vernepliktige menige i Sjøforsvaret.