En 42 m høy foss i elven Røssåga, i Hemnes kommune, Nordland. Fossen ligger like ovenfor kommunesenteret Korgen. På østsiden av elva ligger Sjøforsen naturreservat.