Sjøfartsdepartementet ble opprettet av den tyske okkupasjonsmakten i 1940, og fungerte fram til juni 1944 da det ble nedlagt og innlemmet i Næringsdepartementet. Det ble hele tiden ledet av Kjeld Stub Irgens. I 1945 ble saksområdet lagt til Handelsdepartementet.